Agenţia ,,EX LEGE”, este o asociaţie obştească, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, cu un stagiu de 10 ani de activitate  şi un parteneriat relevant în domeniul promovării şi susţinerii reformelor în organele de drept şi a învăţământului juridic; ridicarea nivelului profesional al judecătorilor, procurorilor, colaboratorilor MAI, CCCEC şi avocaţilor; protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, contencios administrativ,  etc. Agenţia este membră a Consiliului Alianţei Anticorupţie din anul 2005 şi implementează proiecte ce contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a Republicii Moldova în contextual integrării europene. Activităţile Agenţiei valorifică experienţa ţărilor membre UE prin atragerea în activităţile programate a experţilor străini, promovarea publicaţiilor tematice ale specialiştilor din domeniu, implicarea experţilor naţionali în elaborarea studiilor în domeniile prioritare, organizarea instruirilor, trening-urilor, etc.

Începând cu anul 2000, Agenţia a  implementat cu succes proiecte axate pe protecţia drepturilor fundamentale ale omului;  statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept; contencios administrativ; crearea şi comentarea jurisprudenţei naţionale privind infracţiunile anticorupţie; soluţionarea conflictelor dintre APC şi APL; monitorizarea consolidării capacităţii sistemului judecătoresc în prevenirea şi combaterea corupţiei; consolidarea democraţiei parlamentare; armonizarea legislaţiei naţionale la Acquis-ul UE, etc. Aceste activităţi au fost efectuate cu suportul financiar al: Fundaţiei Soros Moldova; Fundaţiei Filip Moris;  Ambasadei Britanice la Chşinău; USAID: Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională; Ambasada SUA la Chişinău; DFID Moldova: Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională, Fundaţia EUROASIA, etc. Agenţia are o listă relevantă de publicaţii cu caracter teoretico – ştiinţific şi practic, pusă la dispoziţia publicului larg în format electronic şi tipografic.

Din anul 2005, Agenţia a implementat cu succes proiecte axate pe armonizarea legislaţiei naţionale la Acquis-ul UE. Printre cele mai relevante abordări s-ar enumera: ,,Asistenţa Ministerului Justiţiei şi a Aparatului Parlamentului în vederea întăririi capacităţii administrative necesare pentru armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia UE”(iunie 2005-august 2006, finanţare: Ambasada Britanică la Chişinău); ,,Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice centrale de specialitate (ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform ACQUIS-lui Comunitar”(august 2006-aprilie 2009, finanţare: Ambasada Britanică la Chişinău); ,,Susţinerea Centrului de Armonizare a Legislaţiei (din cadrul Ministerului Justiţiei) şi a ministerelor în implementarea Acquisu-lui Comunitar”(iulie 2009 – martie 2010, finanţare: Ambasada Britanică la Chişinău); ,,Susţinerea Centrului de Armonizare a Legislaţiei (din cadrul Ministerului Justiţiei) şi a ministerelor în armonizarea legislaţiei naţionale la Acquisu-ul UE(martie 2010–decembrie 2010, finanţare: DFID: Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională).

Experienţa în domeniu, personalul calificat, asigurarea tehnico-materială a Agenţiei, posedarea unei baze de date a experţilor naţionali şi internaţionali de valoare în domeniu, au fost apreciate înalt de către beneficiarii proiectelor.

 

       MULŢUMIRI ŞI RECUNOŞTINŢĂ

La momentul celor 10 ani de activitate  aducem felicitări şi sincere mulţumiri, membrilor fondatori ai Agenţiei, finanţatorilor, experţilor, susţinătorilor ,,EX LEGE”, voluntarilor, cetăţenilor  care s-au implicat în activităţile noastre, pentru colaborare şi suport financiar, valorificarea reuşită a experienţei în  implementarea  unor proiecte de succes.

Publicitate